Yönetim Kurulu üyesinin görevden alınması

Yönetim Kurulu üyesinin görevden alınması

Anonim şirketlerde haklı bir nedenin bulunması halinde Genel kurul tarafından, yönetim kurulu üyesinin görevden alınması ve görevden alınan yönetim kurulu üyesinin tazminat hakkı ile ilgili Türk ticaret kanunu hükmü:

III – Görevden alma

MADDE 364(1)Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

(2)334 üncü madde hükmü ve görevden alınan üyenin tazminat hakkı saklıdır.

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.