Temel ilkeler

Temel ilkeler

Anonim şirketlerde pay sahipleri, paylar, sermaye taahhüdü ve hissedarların şirkete borçlanma yasağı hakkında Türk Ticaret kanunu temel ilkeleri:

D) Temel ilkeler
I – Eşit işlem ilkesi
MADDE 357- (1) Pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulur.
II – Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı
MADDE 358- (Değişik: 26/6/2012-6335/15 md.)
(1) Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.

Author: admin

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.