Tanım Amaç ve Konu

Tanım Amaç ve Konu

Anonim şirket nedir? Anonim şirketler hangi amaç için kurulurlar, faaliyet konuları nelerdir?

Türk Ticaret Kanununa göre;

I – Tanım

MADDE 329 (1) Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

(2) Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.

II – Özel kanunlara bağlı anonim şirketler

MADDE 330 (1) Özel kanunlara tabi anonim şirketlere, özel hükümler dışında bu kısım hükümleri uygulanır.

III – Amaç ve konu

MADDE 331 (1) Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.

Author: admin

1 thought on “Tanım Amaç ve Konu

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.