Temsil Yetkisi
Posted in Yönetim Kurulu

Temsil Yetkisi

Anonim şirketlerde yönetim kurulunun temsil yetkisi ile ilgili Türk Ticaret kanunu hükümleri : II. Temsil yetkisi 1. Genel olarak MADDE 370–(1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya…

Continue Reading...