Temel ilkeler
Posted in Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler

Temel ilkeler

Anonim şirketlerde pay sahipleri, paylar, sermaye taahhüdü ve hissedarların şirkete borçlanma yasağı hakkında Türk Ticaret kanunu temel ilkeleri: D) Temel ilkeler I – Eşit işlem ilkesi…

Continue Reading...
Kanuna karşı Hile
Posted in Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler

Kanuna karşı Hile

Kanuna karşı hile hali: MADDE 356– (1) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına…

Continue Reading...