Posted in Genel Kurul

Genel kurul toplantısının yapılması

Anonim şirket genel kurul toplantısı nasıl yapılır sorusuna yanıtları bulabileceğiniz Ticaret kanunun ilgili maddeleri hakkındaki bu bölümünde genel kurul toplantılarında hazır bulunanlar listesi (hazırun listesi),…

Continue Reading...
Kanuna karşı Hile
Posted in Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler

Kanuna karşı Hile

Kanuna karşı hile hali: MADDE 356– (1) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına…

Continue Reading...