Posted in Genel Kurul

Genel kurul toplantıları, toplantıya çağrı usulü ve toplantı gündemi

Anonim Şirketlerde genel kurul toplantıları ve genel kurul toplantısına çağrı usulleri  ile gündem maddeleri Türk Ticaret Kanunu (TTK) 409 ve 416. cı maddeler arasında düzenlenmekle,…

Continue Reading...
Temel ilkeler
Posted in Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler

Temel ilkeler

Anonim şirketlerde pay sahipleri, paylar, sermaye taahhüdü ve hissedarların şirkete borçlanma yasağı hakkında Türk Ticaret kanunu temel ilkeleri: D) Temel ilkeler I – Eşit işlem ilkesi…

Continue Reading...