Devletin gözetimi
Posted in Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler

Devletin gözetimi

Anonim şirketlerin kuruluş aşamasında nereden izin alınması gerektiği TTK 333 vd. maddelerde belirtilmiştir; Devletin gözetimi 1. İzin MADDE 333- (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak…

Continue Reading...