Tanım Amaç ve Konu
Posted in Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler

Tanım Amaç ve Konu

Anonim şirket nedir? Anonim şirketler hangi amaç için kurulurlar, faaliyet konuları nelerdir? Türk Ticaret Kanununa göre; I – Tanım MADDE 329– (1) Anonim şirket, sermayesi…

Continue Reading...