Denetçi
Posted in Denetleme

Denetçi

Anonim şirketlerde Denetçiler ve görevleri, yetkileri Türk ticaret kanunu (TTK) hükümleri gereğince aşağıda listelenmiştir. C) Denetçi I – Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi MADDE…

Continue Reading...