Temsil Yetkisi
Posted in Yönetim Kurulu

Temsil Yetkisi

Anonim şirketlerde yönetim kurulunun temsil yetkisi ile ilgili Türk Ticaret kanunu hükümleri : II. Temsil yetkisi 1. Genel olarak MADDE 370–(1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya…

Continue Reading...
Yönetim ve Temsil
Posted in Yönetim Kurulu

Yönetim ve Temsil

Anonim şirketlerde yönetim ve temsil ile ilgili Türk Ticaret kanunu hükümleri gereğince, Anonim şirketler yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. B) Yönetim ve temsil…

Continue Reading...
Yönetim Kurulu üyesinin görevden alınması
Posted in Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyesinin görevden alınması

Anonim şirketlerde haklı bir nedenin bulunması halinde Genel kurul tarafından, yönetim kurulu üyesinin görevden alınması ve görevden alınan yönetim kurulu üyesinin tazminat hakkı ile ilgili…

Continue Reading...
Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması
Posted in Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeliğinin herhangi nedenle boşalması halinde yapılması gerekenler (geçici yönetim kurulu üyeliği ve üyeliğin sona ermesi) : II – Üyeliğin boşalması TTK…

Continue Reading...
Yönetim Kurulu üyeliğine Atama ve Seçim
Posted in Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyeliğine Atama ve Seçim

Yönetim kurulu üyeliği atama ve seçimleri hakkındaki, Anonim şirket Yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri, Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi, yönetim kurulu üyelerinin verdiği…

Continue Reading...
Temel ilkeler
Posted in Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler

Temel ilkeler

Anonim şirketlerde pay sahipleri, paylar, sermaye taahhüdü ve hissedarların şirkete borçlanma yasağı hakkında Türk Ticaret kanunu temel ilkeleri: D) Temel ilkeler I – Eşit işlem ilkesi…

Continue Reading...