Kanuna karşı Hile
Posted in Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler

Kanuna karşı Hile

Kanuna karşı hile hali: MADDE 356– (1) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına…

Continue Reading...
Kuruluşu
Posted in Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler

Kuruluşu

Anonim şirketler nasıl kurulur, kurucu ortak sayısı en az kaç olabilir, kuruluş belgeleri ve işlemleri, ana sözleşme ve sermaye kavramı ile anonim şirketlerin tescil ve…

Continue Reading...
Devletin gözetimi
Posted in Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler

Devletin gözetimi

Anonim şirketlerin kuruluş aşamasında nereden izin alınması gerektiği TTK 333 vd. maddelerde belirtilmiştir; Devletin gözetimi 1. İzin MADDE 333- (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak…

Continue Reading...
En az sermaye tutarı
Posted in Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler

En az sermaye tutarı

Anonim şirketler en az ne kadar sermaye ile kurulabilir? IV – En az sermaye tutarı MADDE 332– (1) Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi…

Continue Reading...
Tanım Amaç ve Konu
Posted in Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler

Tanım Amaç ve Konu

Anonim şirket nedir? Anonim şirketler hangi amaç için kurulurlar, faaliyet konuları nelerdir? Türk Ticaret Kanununa göre; I – Tanım MADDE 329– (1) Anonim şirket, sermayesi…

Continue Reading...